Nguồn: Chubb Việt Nam
Nguồn: Chubb Việt Nam | Đạo diễn: Nguyễn Quang Dũng – Trình bày: Ca sĩ Thái Đinh
Nguồn: TV Pháp Luật Việt Nam

5 Vấn đề LỚN:
1. Có hay không việc mua BH dễ, khó đòi?
2. Có hay không Cty BHNT toàn quyền trong việc chi trả?
3. Có hay không việc BH là toàn năng, toàn quyền trong chi trả quyền lợi BH?
4. Có hay không hoài nghi việc BH là mô hình đa cấp, đặc biệt là đa cấp trái phép?
5. Có hay không Cty BHNT cố tính yêu cầu các loại giấy tờ phức tạp, để kéo dài thời gian cho việc chi trả?

2 Apps ứng dụng dành cho Khách hàng và Đại diện Kinh doanh
2 Apps ứng dụng dành cho Khách hàng và Đại diện Kinh doanh
Chubb eConnect: Ứng dụng dành cho Khách hàng quản lý Hợp đồng điện tử
Tiên phong hệ sinh thái công nghệ bảo hiểm ở Việt Nam

Lịch sử và Những con số nổi bật của Chubb Life Việt nam

Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020 & 2021

Vào xem chi tiết

2 năm liên tiếp được vinh danh

Hoạt động gần đây

Vì Bạn Là Cả Thế Giới

Nguồn: Chubb Việt Nam

Hành trình tuổi trẻ thành công ở Chubb Life

Nguồn: Chubb Life Việt Nam

Ngày ấy & Bây giờ

Nguồn: Chubb Life Việt Nam

Nếu bị nhiễm Covid-19 thì có được chi trả không?

Giải đáp trực trực tuyến từ Công ty Chubb Life

Kế hoạch sản phẩm mới

Bảo hiểm Online: Chubb Pro - Chubb Share - C Care

Nguồn: Chubb Life – Phát hành 08.08.2021

Kế Hoạch Tài Chính Tương Lai (PYUL) – Bảo vệ cho con trẻ

Nguồn: Chubb Life – Phát hành 04.05.2021

Chubb Care – Thẻ bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe

Nguồn: Chubb Life – Phát hành 21.02.2021

Kế Hoạch Tài Chính Linh Hoạt

Nguồn: Chubb Life – Phát hành 10.10.2020

Ý nghĩa cuộc sống!

Ai bảo vệ Ba?
Vì con yêu Mẹ – Nguồn: Chubb Life Việt Nam

Báo chí viết về Chubb Life Việt Nam

Thanh Niên:

InsurTech và Hướng đi riêng của những công ty lớn trong ngành Bảo hiểm 

https://thanhnien.vn/insurtech-va-huong-di-rieng-cua-nhung-cong-ty-lon-trong-nganh-bao-hiem-post1089033.html

 

Pháp Luật:

Những bài về Chubb Life Việt Nam

https://plo.vn/tags/Q2h1YmIgTGlmZSBWaeG7h3QgTmFt/chubb-life-viet-nam.html

 

Zing:

Chubb Life Việt Nam hai năm nhận giải ‘Nơi làm việc tốt nhất châu Á’

https://zingnews.vn/chubb-life-viet-nam-hai-nam-nhan-giai-noi-lam-viec-tot-nhat-chau-a-post1270763.html