CHUBB LIFE CHI TRẢ HƠN 12 TỶ ĐỒNG CHO KHÁCH HÀNG

Ngày 08/07/2020 vừa qua, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) đã hoàn tất thủ tục chi trả hơn 12 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng N.V.H (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đây là một trong những trường hợp chi trả quyền lợi bảo […]

Xem thêm