Chi trả cho BN2116 bệnh Covid-19 nhiễm SARS-CoV-2 tại Hải Dương – Quyền lợi Hỗ trợ Nằm viện mở rộng

Tháng 2.2021, một khách hàng của Chubb Life bị nhiễm virus Corona SARS-CoV-2.

Chubb Life đã thực hiện lời hứa như thông báo năm rồi (04.2020), chi trả quyền lợi Hỗ trợ Nằm viện mở rộng, một trong những quyền lợi gia tăng thêm giúp khách hàng bù đắp giảm thu nhập cho mỗi ngày nằm viện:

  • Khách hàng nhập viện: 11/02/2021
  • Khách hàng ra viện: 26/03/2021
  • Mệnh giá quyền lợi Hỗ trợ Nằm viện mở rộng: 500,000 vnđ
  • Số tiền chi trả: 41 ngày x 500,000 vnđ = 20,500,000 vnđ
Thư Giải Quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm của Chubb Life ngày 06/04/2021
Thư Giải Quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm của Chubb Life ngày 06/04/2021

Thủ tục giấy tờ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm là dựa trên GIẤY RA VIỆN ở bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

GIẤY RA VIỆN của BN2116 và theo dõi tình trạng sức khỏe khi ra viện
GIẤY RA VIỆN của BN2116 và theo dõi tình trạng sức khỏe khi ra viện

Khách hàng là BN2116 ở tỉnh Hải Dương, thông tin trạng thái bệnh được cập nhật ở trang của Bộ Y Tế

Trang thông tin cập nhật với Quý khách của BN2116 và theo dõi tình trạng sức khỏe khi ra viện
Trang thông tin cập nhật với Quý khách của BN2116 và theo dõi tình trạng sức khỏe khi ra viện

Như vậy với một khách hàng độ tuổi khoảng 30 tuổi, khi có Quyền lợi Hỗ trợ Nằm viện mở rộng chọn mệnh giá 500,000 vnđ, ứng với phí bảo hiểm đóng khoảng 1 – 1.2 triệu/năm (phí bảo hiểm đóng vào mỗi năm, sau khi trừ phí rủi ro, tiền còn lại được giữ cộng vào giá trị tài khoản hợp đồng mỗi năm mà không bị bỏ qua mất đi), thì như sự kiện chi trả như trên, thì sẽ giúp khách hàng được điều trị và an tâm vượt qua dịch bệnh.

Người đã từng mắc bệnh nhiễm virus Corona SARS-CoV-2, phối đã bị tổn thương, tùy vào mức độ và độ tuổi, người bệnh có khả năng dẫn đến bệnh nan y có trong danh sách 40 bệnh nan y thì khách hàng vẫn được Chubb Life tiếp tục chi trả cho quyền lợi Mức độ bệnh Nan y hoặc quyền lợi Cơ bản do mất sớm cũng được chi trả.

Nguồn:

+ Đồng nghiệp Chubb Life Việt Nam

+ Bộ Y Tế: https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/trang-chu

Cập nhật trả lời từ Chubb Life:

Ông Nguyễn Phi Hùng trả lời Khách hàng buổi trực tuyến tháng 5.2021 - Mời các bạn nghe xem trả lời ở đoạn 32:35 qua video bên dưới
Ông Nguyễn Phi Hùng trả lời Khách hàng buổi trực tuyến tháng 5.2021 – Mời các bạn nghe xem trả lời ở đoạn 32:35 qua video bên dưới
Nguồn: Chubb Life Việt Nam