Chi trả cho Khách hàng bệnh Covid-19 nhiễm SARS-CoV-2 tại Bắc Giang – Quyền lợi Hỗ trợ Nằm viện mở rộng

Khách hàng tại Bắc Giang, là công nhân. Bị dương tính với bệnh Covid-19 nhiễm vi rút SARS-CoV-2, nằm viện 21 ngày được công ty Chubb Life chi trả 10,5 triệu.
 
Ý nghĩa quyền lợi Hỗ trợ nằm viện mở rộng là bù đắp giảm thu nhập mỗi ngày làm việc khi người trụ cột ốm đau, bệnh tật không đi làm được.
Khách hàng nghỉ chữa bệnh vẫn có tiền bồi dưỡng và có thêm giá trị tinh thần thì khách hàng sẽ mau bình phục sức khỏe hơn.
 
Trích nguồn: Đài Lê – Đồng nghiệp Chubb Life
Thư Chi Trả từ Công ty Chubb Life
Thư Chi Trả từ Công ty Chubb Life
Giấy Ra Viện - Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng - Bắc Giang
Giấy Ra Viện – Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng – Bắc Giang
Phiếu Xác Nhận Ra Viện - Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng - Bắc Giang
Phiếu Xác Nhận Ra Viện – Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng – Bắc Giang