Chi trả cho Khách hàng bệnh Covid-19 nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Dã chiến số 2 – Quyền lợi Hỗ trợ Nằm viện mở rộng

Hỏi: Khi nằm ở Bệnh viện Dã chiến có được chi trả khi bị bệnh Covid-19 nhiễm SARS-CoV-2 không?
Trả lời: Câu trả lời là CÓ, Chubb Life chi trả quyền lợi nằm viện mà khách hàng đã tham gia với quyền lơi là 500,000 vnđ/ngày cho mỗi ngày nằm viện.
Ý nghĩa: Bù đắp giảm mất thu nhập cho mỗi ngày làm việc.
 
?Quyền lợi này được gọi tên đầy đủ là:
QLBH HỖ TRỢ NẰM VIỆN MỞ RỘNG
?Phí tham gia ~1,1 triệu/năm (tuỳ độ tuổi)
?Thời gian đóng phí: chỉ cần khoảng 12 năm
?Được bảo vệ liên tục đến 70 tuổi mà không tăng phí
?Quỹ viện phí lên đến 500 triệu
 
Nguồn: Ca chi trả được thực hiện bởi:
QLKD: Phạm Kiều Hoa – Văn phòng HAN5
Ký sự bởi: Lê Quang Chubb – Văn phòng HCM32
Thư Chi trả từ Chubb Life
Thư Chi trả từ Chubb Life