Chi trả hơn 50 triệu cho Khách hàng | Bị gãy xương chân do ngã xe máy khi đón con tan học | Quyền lợi Tai nạn mở rộng

Tiếp tục thêm những câu chuyện từ là Khách hàng của Chubb Life, khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, sự bảo vệ toàn diện từ đỉnh đầu đến ngón chân, thời gian chi trả nhanh và số tiền chi trả do tai nạn xứng đáng đã làm thuyết phục vị Khách hàng này trở thành Đại diện kinh doanh của Chubb Life, để mong được lan tỏa giá trị của bảo hiểm, giải pháp bảo vệ tài chính đến những người thương yêu, bạn bè và mọi người trong xã hội.

Đồng nghiệp chia sẻ
Đồng nghiệp chia sẻ
Thư Chi trả của Chubb Life
Thư Chi trả của Chubb Life
Khách hàng bị gãy xương chân - Được Chubb Life giải quyết chi trả do tai nạn
Khách hàng bị gãy xương chân – Được Chubb Life giải quyết chi trả do tai nạn