Kế Hoạch Tài Chính Linh Hoạt (PCUL)

Tài liệu chi tiết Kế hoạch Tài Chính Linh hoạt

Nguồn: Chubb Life Việt Nam

Lấy phương châm “Thiết kế riêng cho bạn và gia đình” làm định hướng sáng tạo nên các sản phẩm của Chubb Life, chúng tôi tin rằng mỗi sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cần phải được “đo ni” riêng theo từng nhu cầu riêng biệt của khách hàng, nhằm mang đến cho từng cá nhân sự bảo vệ phù hợp và toàn diện nhất. Tiếp nối những sản phẩm sáng tạo, độc đáo trong danh mục sản phẩm đa dạng của Chubb Life, sản phẩm Kế hoạch Tài chính Linh hoạt thuộc dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung sẽ mang đến cho bạn một giải pháp tài chính toàn diện trước các rủi ro trong cuộc sống. 

Đặc biệt, với thiết kế linh hoạt theo nhu cầu riêng của mỗi khách hàng, bạn có thể chủ động lựa chọn một trong 3 gói quyền lợi. Thời gian đóng phí bảo hiểm cũng sẽ được linh hoạt tùy theo nhu cầu tài chính của mỗi người.

Sản phẩm bảo hiểm Kế hoạch Tài chính Linh hoạt cũng sẽ cung cấp thêm các quyền lợi bảo hiểm gia tăng nhằm bảo vệ khách hàng trước các rủi ro về bệnh (đặc biệt là bệnh nan y), thương tật, sẽ giúp khách hàng thêm an tâm vui sống.

1-trang-bia-ke-hoach-tai-chinh-linh-hoat-pcul-10-10-2020-trao-giai-phap-chubb-life
2 gioi thieu ke hoach tai chinh linh hoat pcul 10 10 2020 trao giai phap chubb life
3-uu-diem-noi-bat-ke-hoach-tai-chinh-linh-hoat-pcul-10-10-2020-trao-giai-phap-chubb-life
4-lua-chon-ke-hoach-tai-chinh-linh-hoat-pcul-10-10-2020-trao-giai-phap-chubb-life
5-cac-quyen-loi-noi-bat-ke-hoach-tai-chinh-linh-hoat-pcul-10-10-2020-trao-giai-phap-chubb-life
6-cac-quyen-loi-gia-tang-ke-hoach-tai-chinh-linh-hoat-pcul-10-10-2020-trao-giai-phap-chubb-life
7-cac-quyen-loi-gia-tang-ke-hoach-tai-chinh-linh-hoat-pcul-10-10-2020-trao-giai-phap-chubb-life
8-minh-hoa-quyen-loi-99-tuoi-ke-hoach-tai-chinh-linh-hoat-pcul-10-10-2020-trao-giai-phap-chubb-life
9-quyen-loi-bao-ve-99-tuoi-ke-hoach-tai-chinh-linh-hoat-pcul-10-10-2020-trao-giai-phap-chubb-life
10-minh-hoa-2-quyen-loi-99-tuoi-ke-hoach-tai-chinh-linh-hoat-pcul-10-10-2020-trao-giai-phap-chubb-life
11-quyen-loi-bao-ve-minh-hoa2-99-tuoi-ke-hoach-tai-chinh-linh-hoat-pcul-10-10-2020-trao-giai-phap-chubb-life
12-minh-hoa-3-quyen-loi-80-tuoi-ke-hoach-tai-chinh-linh-hoat-pcul-10-10-2020-trao-giai-phap-chubb-life
13-minh-hoa-3-quyen-loi-bao-ve-80-tuoi-ke-hoach-tai-chinh-linh-hoat-pcul-10-10-2020-trao-giai-phap-chubb-life
14-minh-hoa-4-quyen-loi-65-tuoi-ke-hoach-tai-chinh-linh-hoat-pcul-10-10-2020-trao-giai-phap-chubb-life
15-minh-hoa-quyen-loi-bao-ve-65-tuoi-ke-hoach-tai-chinh-linh-hoat-pcul-10-10-2020-trao-giai-phap-chubb-life
16-chinh-sac-dong-tu-hoach-tai-chinh-linh-hoat-pcul-10-10-2020-trao-giai-phap-chubb-life
17-quy-dnh-ve-khu-tru-dong-tu-hoach-tai-chinh-linh-hoat-pcul-10-10-2020-trao-giai-phap-chubb-life
18-tai-chinh-linh-hoat-pcul-10-10-2020-trao-giai-phap-chubb-life
19-cac-loai tru-tai-chinh-linh-hoat-pcul-10-10-2020-trao-giai-phap-chubb-life
20-thong-tin-chubb-life-10-10-2020-trao-giai-phap-chubb-life
chuong-trinh-khuyen-mai-chubb-life