Vị Thuyền Trưởng – Chủ tịch Lâm Hải Tuấn của Chubb Life Việt Nam

Sứ mệnh của Chủ tịch Lâm Hải Tuấn
Sứ mệnh của Chủ tịch Lâm Hải Tuấn
“Một khi đất nước còn những đứa trẻ chẳng may phải mồ côi, khó khăn, bất hạnh; còn những góa phụ phải bươn chải với cuộc sống sau những mất mát to lớn.
Tôi và những đồng nghiệp của tôi phải thực hiện SỨ MỆNH của mình để mang lại cho họ cuộc sống tốt đẹp hơn!”
Chủ tịch Lâm Hải Tuấn
Sứ mệnh và Lời hứa của TGĐ Lâm Hải Tuấn xây dựng Chubb Life Việt Nam
Lời hứa và Sứ mệnh của Chủ tịch Lâm Hải Tuấn – Nguồn: Chubb Life Việt Nam
Câu chuyện cơ duyên của TGĐ Lâm Hải Tuấn trở về nước thành lập Chubb Life
Cơ duyên ông Lâm Hải Tuấn về nước – Nguồn: Chubb Life Việt Nam
Annual Agency Awards 2019
Thông điệp của Chủ tịch Lâm Hải Tuấn – Nguồn: Chubb Life Việt Nam
Kick-Off Meeting 2020
Nguồn: Chubb Life Việt Nam
Phỏng vấn: Ý nghĩa của Bảo hiểm và Lịch sử ra đời các dòng Kế hoạch
Nguồn: Chubb Life Việt Nam
Câu chuyện cảm động về bà Ngoại của ông Lâm Hải Tuấn
Nguồn: Chubb Life Việt Nam