Chubb Life có bảo hiểm sự kiện do nhiễm virus Corona không?

bao-hiem-co-chi-tra-bi-nhiem-virus-corona-khong-trao-giai-phap-chubb-life-cau-hoi
bao-hiem-co-chi-tra-bi-nhiem-virus-corona-khong-trao-giai-phap-chubb-life-tra-loi

Nguồn: Chubb Life Việt Nam

Ông Nguyễn Phi Hùng trả lời Khách hàng buổi trực tuyến tháng 5.2021
Ông Nguyễn Phi Hùng trả lời Khách hàng buổi trực tuyến tháng 5.2021