Ý Nghĩa Bảo Hiểm Nhân Thọ

Đôi Trụ Dự Phòng

Nguồn: Thạch Long

 


Đứa Con Nuôi

“Con nuôi” hiếu thảo hơn con đẻ

Việc bạn tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cũng giống như bạn nuôi thêm một đứa “con nuôi”.

Tuy nhiên, đứa “CON” này làm được những việc mà ngay cả những đứa con đẻ cũng chưa chắc làm được!

Đứa “CON” này sẽ: TRẢ TIỀN ĐIỀU TRỊ KHI BẠN NẰM VIỆN.

Đứa “CON” này sẽ: TRẢ TIỀN THƯƠNG TẬT KHI BẠN BỊ TAI NẠN.

Đứa “CON” này sẽ: TRẢ LƯƠNG HƯU KHI BẠN VỀ GIÀ.

Đứa “CON” này sẽ: NUÔI BỐ, MẸ, VỢ VÀ CON CỦA BẠN VÀ KỂ CẢ BẠN, KHI BẠN KHÔNG CÒN CÓ KHẢ NĂNG.

Đứa “CON” này sẽ: BẢO VỆ TÀI SẢN THẾ CHẤP VÀ CÁC KHOẢN VỐN GÓP KINH DOANH CỦA BẠN.

Đứa “CON” này sẽ: GIÚP BẢO VỆ NGUỒN NHÂN LỰC CHỦ CHỐT DOANH NGHIỆP CỦA BẠN.

Đứa “CON” này sẽ: GIÚP BẠN KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP “GIỚI THƯỢNG LƯU” VƯỢT TRỘI CỦA MÌNH.

Đứa “CON” này sẽ: GIÚP BẠN LÀM TỪ THIỆN CHO XÃ HỘI MỘT CÁCH CÓ HỆ THỐNG.

Đứa “CON” này sẽ: GIÚP NGƯỜI THÂN PHẢI TÔN TRỌNG BẠN.

Đứa “CON” này sẽ: GIÚP TÊN TUỔI BẠN LƯU DOANH MUÔN ĐỜI.

Cũng sống nhưng những đứa “CON” khác nếu muốn đứa con này sống, bạn phải cho nó “ăn” đầy đủ.

Có thể lâu nay bạn phản đối bảo hiểm nhân thọ, nhưng biết đâu bạn thay đổi quan điểm khi đọc được những dòng tâm sự này.

 

Thân ái,

 

Hoàng Gia Phong

 

 

Nguồn:

+ Tác giả: Thầy Hoàng Gia Phong, MDRT, MBA

+ Minh họa video: Thạch Long

Ai bảo vệ Ba?