Chi trả cho Khách hàng bệnh Covid-19 nhiễm SARS-CoV-2 tại tỉnh Vĩnh Phúc – Quyền lợi Hỗ trợ Nằm viện mở rộng

Thêm một trường hợp Chubb Life chi trả cho khách hàng bị bệnh Covid-19 nhiễm SARS-CoV-2 ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Khách hàng được điều trị bệnh Covid-19 trong 47 ngày với chi phí khoảng 4 triệu đồng.

Ngày 25.06.2021, Chubb Life chi trả 23.5 triệu đồng, cho quyền lợi Hỗ trợ nằm viện mở rộng (HTNVMR), ý nghĩa là hỗ trợ giảm thu nhập cho mỗi ngày làm việc cho Khách hàng là 500,000 đồng (chi trả độc lập với chi trả cho chi phí điều trị nội trú của Khách hàng nếu có tham gia Chubb Care chi trả 100%.).

Thông tin chi tiết:

  • Số ngày điều trị: 47 ngày
  • Khách hàng tự thanh toán chi phí điều trị và ăn uống: 4,039,767 vnđ (Phiếu thu tiền… của bệnh viện Nhiệt đới TW)
  • Mệnh giá tham gia quyền lợi HTNVMR: 500,000 vnđ
  • Tổng số tiền Chubb Life chi trả: 23,500,000 vnđ (500,000 vnđ x 47 ngày)
Thư chi trả Covid-19 từ Chubb Life
Thư chi trả Covid-19 từ Chubb Life
Phiếu thu tiền điều trị bệnh Covid-19
Phiếu thu tiền điều trị bệnh Covid-19

Trước đây, có thể bạn nghe nói Bảo hiểm nhân thọ chỉ là đóng bảo hiểm để tiết kiệm khi về già và khó chi trả.
Ngày nay, bên cạnh thực trạng môi trường ô nhiễm, làm tăng số lượng người bệnh hiểm nghèo và cuộc sống đầy biến động diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, thì bạn thấy rõ nét trước mắt khách hàng thực tế được chi trả trong mùa đại dịch này là chi trả thiết thực.

Vì vậy, dù mọi hoàn cảnh như thế nào thì khách hàng được an tâm trong mùa đại dịch Covid-19 và được thêm hỗ trợ giảm thu nhập, thì khách hàng cũng cảm thấy được san sẻ cho tinh thần lạc quan mau bình phục hơn.