Mở rộng thời gian áp dụng cho các Hợp đồng cũ và mới và MIỄN ÁP DỤNG quy định “Thời hạn hoãn áp dụng”

Mở rộng thời gian áp dụng cho các Hợp đồng cũ và mới và MIỄN ÁP DỤNG quy định “Thời hạn hoãn áp dụng”, về việc Khoản Hỗ Trợ Đặc Biệt Điều Trị Nhiễm Virus Corona.

Cập nhật bổ sung:

  • MIỄN ÁP DỤNG quy định “Thời hạn hoãn áp dụng” cho các Quyền lợi như trên.
  • Không cần điều kiện là Hợp đồng phát hành trước ngày 31.12.2019 của Thông báo về Khoản hỗ trợ đặc biệt ngày 03.02.2020
  • Áp dụng ngay cho Hợp đồng mới cho đến ngày 29.02.2020